Digitalizovaná literatura a jiné materiály

Jak je na těchto stránkách vidět, zabývám se digitalizací několik let a to nejen pro zábavu. Převádím do digitální podoby knihy, kroniky, dopisy a další tisknuté i psané materiály. Co hovoří ve prospěch digitalizace?
  • Z mého pohledu je to studium historických materiálů bez opotřebení.
  • Umožnění studia některých historických děl dalším badatelům bez nutnosti zapůjčení originálu.
  • Možnost studia děl, která jsou již pouze v několika unikátních exemlářích a jsou široké veřejnosti nepřístupná.
Zajisté by se našla další pro a možná i nějaká proti, jako je kouzlo originálu, vůně starých tisků atd. To ano, ale pro klidné domácí studium. Ale pro badatele hledající pouze informace převyšují po praktické stránce pozitiva digitalizace nad negativy. Samotná cena digitalizace je předmětem diskuze. Záleží na mnoha faktorech. Stáří a stav díla, počet stránek, rozměr a další… Obecně ale platí, že cena za jednu knihu může začínat na částce cca 500,– Kč. Formát výstupu je dle dohody. JPG, TIFF, … Pro dotaz na cenu pište na jiri@cirkovsky.cz

Celá kniha je ve zmenšené velikosti a menší kvalitě jak originál, ale upravené tak, aby jí bylo možné pohodlně číst.