Eva Víšková – Mrákotová

.

Eva Víšková - Mrákotová Mistr řemeslné umělecké práce

Zastoupení ve sbírkách Národního Muzea Praha, Týn nad Vltavou a Pardubice

.

Narozená v Pardubicích 8,7,1952. (Born in Pardubice 8,7,1952)

Studium: 1967 – 1971 SUPŠ Turnov. (Studium: 1967 – 1971 SUPŠ Turnov.)

Žije a parcuje v Pardubicích. (Live and Work in Pardubice.)

Vyučuje na Střední uměleclo-průmyslové škole v Turnově předmět rytí drahých kamenů. (He teaches Middle art-industrial school in Turnov subject engraving precious stones.)

Samostatné výstavy: (Solo Exibitions:)

• Praha 1978 • Poděbrady 1980 • Praha 1983 • Praha 1986 • Praha 1990 • Hradec Králové 1992 • Nasavrky 2000 • Idar-Oberstein 2004 • Opava 2009

Skupinové Výstavy: (Group Exibition:)

• Drahé kameny Československa v letech 1980–84 – Waršava – Bratislava – Brno – Praha – Drážďana – Idar-Oberstein – Vídeň – Herz – Paříž (Precious stones of Czechoslovakia in the years 1980–84 – Warsaw – Bratislava – Brno – Prague – Dresden – Idar-Oberstein – Vienna – Herz – Paris)

• Učitelé školy – Turnov 2007

Symposia: (Symposium:) • Turnov 2007 • Šenov 2008 • Turnov 2009

www.artglypti­ka.cz