Dílo J.D ve fotografiích – výrobky

Děkuji tímto Uměleckoprůmys­lovému museu v Praze za doplnění fotografické sbírky děl.